મયુર “અભણ”

મિત્રો,
મારા આ બ્લોગમાં સુવિખ્યાત કવિની રચનાઓ, ઉપરાંત
મારી સ્વરચનાઓ “મયુર અભણ” ના ઉપનામે રજુ કરેલી છે.
અને કેટલીક એવી રચનાઓ છે. જેના કવિઓના નામ હું નથી જાણતો.
તેથી જો કોઈ કોપીરાઇટનો ભંગ થતો હોય તો સત્વરે જણાવી દેવા નમ્ર વિનંતી છે.

———————————————————-

હાઇકુ

ચર્ચાનો દોર,
સંસદમાં સૌ ચોર
પ્રજા લૂંટાય.

——————

યાદો ભરેલો,
ખીંચોખીંચ ને, છતાં
હીંચકો ખાલી.

— મયુર “અભણ” —

14 thoughts on “મયુર “અભણ”

  1. એમાકોંપ્યુટરમાં ગુજરાતી વાચવાની મજા આવી.એમાંએ હાઇકુ ઓછા શબ્દો ને જાજી વાતો મજા આવી.

    કાકુ.દેસાઇસ.નેટ બ્લોગ પર થોડી મે કવીતા લખી છે. કદાચ તમને ગમશે.

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s