ઉલટી અસર

એ પણ નજરથી હાય રે પરદો કરી ગઈ
બીજુ બધુ યે ઠીક  છે,  દુનિયા ફરી ગઇ

આવી હતી  દવા મને  આરામ આપવા
એ પણ બિચારી દર્દના  હાથે  મરી ગઇ

— સયદા —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s