ગઝલ

એ આંખ ઉઘાડે અને શરમાય ગઝલ
એ  કેશને ગૂંથે  અને  બંધાય ગઝલ
કોણે કહ્યુ કે લયને આકાર નથી હોતા ?
એ અંગ મરોડે અને વળખાય ગઝલ

— આદિલ મન્સુરી —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s