ઘરથી કબર સુધી

સ્વપ્ના રૂપેય આપ ન આવો નજર સુધી
ઉડી ગઇ છે નીંદ    પ્રણયની   સહર સુધી

શ્રધ્ધાની હો સુવાસ પ્રતીક્ષાનો રંગ હો
એવાં ફૂલો ખિલે છે ફક્ત પાનખર સુધી

આંખોમાં આવતાં જ એ વરસાદ થઇ ગયા
આશાના ઝાંઝવા જે રહ્યાતા નજર સુધી

મારા હ્રદયને પગ નીચે કચડો નહી તમે
કે ત્યાંના માર્ગ જાય છે ઇશ્વરના ઘર સુધી

મૈત્રીના   વર્તુળોમાં   જનારની   ખેર    હો
નિકળી નહીં એ નાવ જે પહોંચી ભંવર સુધી

મંઝિલ સુધીમાં બોજ બધો ઉતરી ગયો
દિધો ન  સાથ  કોઇએ  પુરી  સફર સુધી

“બેફામ”   તોય   કેટલું   થાકી   જવુ   પડ્યું
નહી તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી

— બરકત વીરાણી “બેફામ” —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s