નથી મળતા

તને જોયા કરું છુ પણ મિલન મોકા નથી મળતા
સિતમ છે, સામે મંઝિલ છે, અને રસ્તા નથી મળતા

પછી આ વિરહ રાતે આ ફરે છે કોણ આંખોમાં
કહ્યુ કોણે કે અંધરામાં પડછાયા નથી મળતા

ભલા એવા જગતમાં શુ ફળે  જીવનની  ઇચ્છાઓ
કે જ્યાં મરજી મુજબના નીંદમાં સ્વપ્ના નથી મળતા

નવીનતાને ન ઠુકરાવો નવીનતા પ્રાણપોષક છે.
જુઓ કુદરત તરફથી શ્વાસ પણ જુના નથી મળતા

કરી શકતો નથી હું મારા મિત્રોની કદરદાની
ફક્ત એક કારણે, કે દુશ્મનો સાચા નથી મળતા

“મરીઝ”  અલ્લાહના એકત્વમાં શંકા પડે  ક્યાંથી
જગતમાં જ્યારે બે ઇન્સાન પણ સરખા નથી મળતા

—  મરીઝ —

Advertisements

One thought on “નથી મળતા

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s