એ અમારી જિંદગી છે.

કમી તુજમાં કઇ નથી તો કહે મુજમાં શુ કમી છે
જો મળ્યુ છે રૂપ તુજને તો મને નજર મળી છે!

નથી મોતનો હવે ગમ મને તારી યાદના સમ
તારા પ્રેમમાં મરીને મને જિંદગી મળી  છે.

તુ કરે છે શાની ચિંતા ? જો દુ:ખી છે મારૂ જીવન
છે ખુશી મને એ જોઇ તારી જિંદગી સુખી છે

એ ચમન એ ચાંદ તારા એ બહાર એ મદિરા
હવે આપ આવી જાઓ હવે એજ એક કમી છે

મે સહ્યા છે એટલાં દુ:ખ કે દુ:ખો બની ગયા સુખ
હું હસી પડ્યો છુ જ્યારે મારી જિંદગી રડી છે

એ સમયની છે ઇનાયત થઇ એવી મારી હાલત
તારી યાદથી યે નફરત ઘણી વાર મે કરી છે

એ સભા અને એ સાકી નથી આજે કોઇ બાકી
જે હતી જીવનમાં પહેલાં એ બહાર ક્યાં રહી છે

એ ’ખલિશ’ અમે કવિઓ લખીએ છીએ જે કવિતા
એ નથી ફક્ત કવિતા એ અમારી જિંદગી છે.

— ખલિશ બડોદવી —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s