સદાબહાર છુ હું

યાદોના સહવાસથી બનેલ એક આભાસ છુ હું
જરા નજર ફેરવી જોઇ લ્યો, આસપાસ છુ હું

આમ જુઓ તો શબ્દ ને આમ સ્વપ્ન છુ હું
તમે હ્રદયમાં સમાવી લ્યો, વિશ્વાસ છુ હું

એક અણસાર છુ હું, ને એક એહસાસ છુ હું
વરસું જો મેઘ બની લ્યો, મુશળધાર છુ હું

પ્રેમ છુ, ધબકાર છુ, ને ઉપહાર છુ હું
ખુદાથી માંગી લ્યો, સદાબહાર છુ હું

—  કુમાર “મયુર”  —

Advertisements

4 thoughts on “સદાબહાર છુ હું

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s