’ચૂંટેલા શેર’

તારે ના આપવું હો કશું તો સાફ વાત કર,
માનું હું ક્યાં સુધી કે દુઆમાં અસર નથી.

———————————-

દાદ નો આભાર, કિંતુ એક શિકાયત છે મને
મારા દિલની વાતને તેં શાયરી સમજી લીધી.

———————————-

હું એ જોવાને કયામતમાં નહીં જાઉં ’મરીઝ’
આદમી સૌના દિલાસાનો વિષય થઇ જાય.

————————————

થઇ ગયું એકાંત પૂરું ઓ ’મરીઝ’
અંતકાળે લોકો ભેગા થઈ ગયા.

————————–

મને શ્રધ્ધા ભલે ને હોય કે ઇશ્વર બધાનો છે
દુઆ એવી કરું છુ જાણે મારા એકલાનો છે.

—  મરીઝ  —

Advertisements

One thought on “’ચૂંટેલા શેર’

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s