સુવિખ્યાત રચના ૨

તરત પછી તો સરસ મજાની સુગંધ આવી,
જરા અમસ્તું કહ્યુ પવનને સ્માઇલ પ્લીઝ.

——————————-

બારી ખોલી જોયું તો,
સળગતી બત્તીના થાંભલે,
ટૂંટીયું વાળીને,
તાપણું કરતી,
રાત બેઠી હતી.

——————-

વ્યંજનો, બારાક્ષરી ને સ્વર બધાં ભુલી ગયો,
પત્ર લખવાની ક્ષણે અક્ષર બધાં ભુલી ગયો.

———————————

ટહુકા રૂપે જ એની રજૂઆત થઇ શકે,
વ્હેતી નદી વિષે બીજી શું વાત થઇ શકે.

————————–

બરફ પીગળી શકે છે,
એને ક્યાં અહં નડે છે.

——————-

— કવિઓના નામ હું જાણતો નથી  —–

Advertisements

One thought on “સુવિખ્યાત રચના ૨

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s