સુવિખ્યાત રચના

યાદ છે એક દિવસ,
મારા ટેબલ પર બેઠા બેઠા,
સિગારેટના બોક્ષ પર તેં,
નાનકડા છોડનો એક સ્કેચ
બનાવ્યો હતો,
આવીને જો,
એ છોડ પર ફૂલ ખિલ્યા છે.

— ગુલઝાર —

સહેજ તારો જ્યાં ઉડે રૂમાલ જાનમ,
કેટલાય રસ્તા પછી ટોળે વળે છે.

— જીગર જોષી —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s