આકાર

પાંપણ મિંચાય ને પછી રચાય જે આંખમાં,
તુજ રંગ રૂપનો જ એક આકાર હોય છે.

હું શું કામ ઘેલો છુ તારી ચાલ પાછળ,
તારી ચાલના ય કેટલાક પ્રકાર હોય છે.

તડપું છુ તુજ બીન, જળ વિના માછલી જેમ,
મારી તડપ પણ ક્યાં બેકાર હોય છે.

— કુમાર “મયુર” —

Advertisements

5 thoughts on “આકાર

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s