મારુ અને તારુ

ઇશ્વર મનુષ્યને ઉદ્દેશીને

જો તુ એમ કહે કે આ મારૂ, તો હું તને મારુ
અને
જો તુ એમ કહે કે લે, આ તારુ,  તો હું તને તારુ

–સુભાષ ઠાકર   (દુરદર્શનમાં પ્રસારિત થતા કાર્યક્રમ ગમ્મત ગુલાલ માંથી ) —

Advertisements

3 thoughts on “મારુ અને તારુ

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s