મહત્વાકાંક્ષી

હે મહત્વાકાંક્ષી,
અણું બોમ્બના સહારે,
તારે દુનિયા જીતવી છે ?
ઘણું સારુ,
પણ,
એ તો કહે,
જીત્યા પછી,
માનવ વિહોણી દુનિયાનું,
તું કરીશ શું ?

— મયુર “અભણ” —

વ્યાખ્યા પ્રેમની તેં કંઇ થોડી લખાતી હશે
યુગોની પરંપરા, બે લીટીમાં સમાતી હશે

— મયુર “અભણ” —


10 thoughts on “મહત્વાકાંક્ષી

  1. સાચે જ મજાની રચના..

    સામ્રાજ્યવાદ અને તાકતવર બનવાની હોડ..જગતને ક્યાં લઇ જશે એ નક્કી નહિ.. ત્યારે બે લીટી માં નહિ સમાઈ શકતા પ્રેમથી હૃદયને ભરી લેવાની તાતી જરૂર છે તમને શું લાગે છે??

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s