વળાંક

સંબંધોની પરિભાષા કેટલી વિશાળ હોય છે.
દરેક રસ્તા પર એક, સુંદર વળાંક હોય છે.

—- કુમાર મયુર —-

Advertisements

5 thoughts on “વળાંક

 1. સુંદર પંક્તિઓ છે.

  લગાગાગા ગાગાગા ગાલગા લગાલ ગાલગા
  લગાગાગ ગાગાલ ગાગા લગાલ ગાલગા
  ચંદના ઘણી નજીક છે આ શેર્.
  પ્રયત્નથી સુંદર મત્લાનો શેર થઈ શકે.
  વિચરા ઘણો આકર્ષક છે

 2. સુંદર પંક્તિઓ છે.

  લગાગાગા ગાગાગા ગાલગા લગાલ ગાલગા
  લગાગાગ ગાગાલ ગાગા લગાલ ગાલગા
  ચંદના ઘણી નજીક છે આ શેર્.
  પ્રયત્નથી સુંદર મત્લાનો શેર થઈ શકે.
  વિચરા ઘણો આકર્ષક છે

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s