કેટલીક વિદેશી કહેવતો

જો તમે નાણા ઉધાર આપો છો તો કાં તો નાણા ગુમાવો છો અથવા નવો શત્રુ મેળવો છો.
—  આલ્બેનીયા  —
તમે જે નિહાળો છો તેમાંથી અડધું જ સાચું માનો, અને જે સાંભળો છો તેમાંથી કશુંય સાચું ન માનો.
—  ક્યુબા —
ગરીબી દરવાજે આવે છે ત્યારે પ્રેમ બારીમાંથી ભાગી જાય છે.
— ઇંગ્લેન્ડ —
જે રસ્તો સૌથી વધું ઘસાયેલો હશે એ સૌથી વધુ સલામત હશે.
— ચેકોસ્લોવાકીયા —
અવારનવાર માણસને પોતાનુ દુર્ભાગ્ય એ જ રસ્તે મળી જાય છે જે રસ્તો જેણે દુર્ભાગ્યથી પીછો છોડાવવા
પસંદ કર્યો હોય છે.
—  ફ્રાન્સ —
જ્યારે પૈસો બોલે છે ત્યારે સત્ય ચૂપ થઇ જાય છે.
—  રશિયા  —
જે પુસ્તક ક્યારેય વાંચવા માટે ખોલવામાં નથી આવતું એ માત્ર કાગળનો ઢગલો જ હોય છે.
—  પોલેન્ડ  —
ધીરજ આનંદની ચાવી છે. અને ઉતાવળ શોકની ચાવી છે.
—  આર્બેનીયા  —
સંપતિ જેટલા સુખો આપે છે. તેથી વધુ એ વસૂલ કરે છે.
— ચીન —

4 thoughts on “કેટલીક વિદેશી કહેવતો

  1. Dear Kumar Mayurbhai I enjoyed this one soooo much.Thank you again, keep up the good work.આપની વેબ સાઈટ ખુબ જ સુંદર છે અનેક ગુજરાતી બ્લોગ ના જન્મ થાતા જ રહે છે તેમા મેં પણ ઝંપલાવ્યું છે..આપ જેવા મુલાકાતીની પ્રતિક્ષા ને પ્રોત્સાહન આપી પ્રેરણા આપશો તેવી આશા રાખું છું.http://wwwgaganepoonamnochandcom-rekha.blogspot.com “ટહુકો”; “યાયાવર” ; “કેસુડો.કામ” આ બધા ઉપર તો ઘણું પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે કે ત્યાં રજુઆત કરી શકું છું. તમારી કવિતાઓ ખુબ સરળ પણ અર્થસભર છે..ફરિ ફરિ ને વાંચુ છું…આપનો આ બ્લોગ ખુબ આગળ વધતો રહે તેવું ઈરછું છું.

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s