વરતાય છે

સંબંધોમાં ઘોડાપુર આવ્યુ છે.
લાગણીઓની ઓટ વરતાય છે.


પ્રસંગોપાત જ મળ્યા કરવાનું
સ્નેહની જાણે ખોટ વરતાય છે.


દૂરથી લાગે ખુલ્લુ ને હર્યુ-ભર્યુ
નજીક જાતાં કોટ વરતાય છે.


મધુ વચનની, જાણે લ્હાણી હોય
ને છતાં હ્રદયમાં ચોટ વરતાય છે.


— કુમાર મયુર —

Advertisements

4 thoughts on “વરતાય છે

  1. મયુર જી,

    આ તો સબન્ધો ની ભરમાળ છે, હવે તો ચારે તરફ સ્વાર્થ દેખાય છે તો લાગણી ની વાત જ ક્યાથી હોય,જેમ દૂર થી ડુન્ગર રળિયામણા તેમ સમ્બન્ધો પણ દૂર થી સારા.

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s