નાસ્તિક છું હું


ઇશ્વર નામે નહીં શકો ડરાવી નાસ્તિક છું હું બનાવો મુર્તિ પુજો તમે પથ્થર નાસ્તિક છું હું   – – – મયુર ’અભણ’ – – –

ઝાકળ બિંદુ


આજકાલ ચર્ચામાં રહેલ પ્રત્યુષા બેનર્જીની આત્મહત્યાનો કેસ, બસ એક જ વાત શીખવી ને જાય છે, આજના યુવાધન ફિલ્મ-સીરીયલની ઝાકમઝાળ ભરી દુનિયાથી એટલા બધા અંજાઇ જાય છે કે જ્યારે વાસ્તવિકતાથી રૂબરૂ થાય છે ત્યારે પોતાનો આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળ એ રીતે ખોઇ બેસતા હોય છે કે જાણે જીવન એક ખોવાની વસ્તુ છે અને બસ, એને ખોઇ જ … More ઝાકળ બિંદુ

વળગણ


સુગર ફ્રી જેવું તો ગળપણ હોય છે પ્રેમમાં,  કેવું તો વળગણ હોય છે